Ζητούνται Στελέχη Πωλήσεων – Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανολόγοι Μηχανικοί


09 Ιαν 2018
Η  Cemcon Group of Companies στα πλαίσια ανάπτυξης των νέων δραστηριοτήτων το 2018, ενδιαφέρεται να στελεχώσει τα ακόλουθα τμήματα:

 

1. Τμήμα Πωλήσεων, με 2 στελέχη τα οποία θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
– Ηλικία 25 – 30 ετών
– Aποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις τουλάχιστον 3-5 έτη με απασχόληση στον χώρο της Ενέργειας
– Ευελιξία για εργασία εκτός Κατερίνης – Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
2. Τεχνικό Τμήμα, με στελέχη ειδικότητας:
– Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
– Ηλικία 25-30 ετών -αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες/κατασκευές κτιριακών & Η/Μ Έργων με ενασχόληση στον χώρο της Ενέργειας
– Ευελιξία για εργασία εκτός Κατερίνης -Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
– Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
– Ηλικία 25-30 ετών -αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες/κατασκευές κτιριακών & Η/Μ Έργων με ενασχόληση στον χώρο της Ενέργειας
– Ευελιξία για εργασία εκτός Κατερίνης -Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο hr@cemcon.gr
Share

cemcon