εξοικονομώ κατ’ οίκον!

Ενημερωθείτε για την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, την υλοποίηση υπεύθυνα και με πλήρη διαφάνεια!

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΦΕΚ Τεύχος B’ 4893/31.12.2019, που ψηφίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση σε 60.000 κατοικίες κάθε χρόνο έως το 2030.

Παράλληλα και μέσω του προγράμματος, θα γίνει διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση ως το καύσιμο μετάβασης στην περίοδο από λιγνιτοποίησης της χώρας.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, μία κατοικία (μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα), προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 – Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία είτε από ιδιοκτήτη (πλήρης κύριος, επικαρπωτής, ψιλός κύριος), είτε από ενοικιαστή είτε από τρίτο με δωρεάν παραχώρηση. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση το τελευταίο φορολογικό έτος, αρκεί να χρησιμοποιούνταν κάποιο από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη.

Να υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

*Επισημαίνεται ότι, λόγω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, είναι απαραίτητο, στο Ε9 των ιδιοκτητών, στο Ε1 αυτού που δηλώνει το ακίνητο ως κύρια κατοικία και στο Ε2 του ιδιοκτήτη (μόνο εφόσον η κατοικία ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν) να φαίνεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.

 

Ποσοστό επιχορήγησης ωφελούμενων. Δείτε περισσότερα εδώ!Ποσοστό επιχορήγησης ωφελούμενων

Από το σύνολο της αξίας των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο ακίνητο, ένα ποσοστό χορηγείται από το πρόγραμμα, ενώ το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί από τον ωφελούμενο είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με λήψη δανείου. Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς άτοκου δανείου για τον ωφελούμενο, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

Το ποσοστό επιχορήγησης των ωφελούμενων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία, ανάλογα με το εισόδημά τους.

Κατηγορία Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 > 10.000 έως 15.000 > 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 > 15.000 έως 20.000 > 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 > 20.000 έως 25.000 > 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 > 25.000 έως 30.000 > 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 > 30.000 έως 35.000 > 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7        > 35.000 > 45.000 0% 5% 0%

 

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα». Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

 

Εργασίες που χρηματοδοτούνται

Η πρόταση παρεμβάσεων (δηλαδή ο συνδυασμός των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν) πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 40 ή 70% του κτιρίου αναφοράς, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία του πίνακα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (κουφώματα με υαλοπίνακες ή μόνο υαλοπίνακες, ρολά ή εξώφυλλα) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (τέντες).
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε δώμα, σε οροφή κάτω από στέγη, σε δάπεδο επί πυλωτής και περιμετρική θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιΐας.
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης με εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, pellet, ενεργειακό τζάκι, αντλία θερμότητας ή/και κλιματιστικά.
 4. Σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα (πχ ηλιακός θερμοσίφωνας) ή αντλία θερμότητας.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000€ ανά ιδιοκτησία (250€/τ.μ.)

Παράδειγμα

Ιδιοκτήτης ακινήτου με οικογενειακό εισόδημα 24.000€ και δύο προστατευόμενα τέκνα, αποφασίζει να εκτελέσει εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 15.000€. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%, με προσαύξηση 5% για κάθε παιδί. Οπότε η συνολική επιχορήγηση είναι 60%, δηλαδή 9.000€ από το πρόγραμμα. Για το υπόλοιπο 40%, δηλαδή για τις 6.000€ που απομένουν, αποφασίζει να επισυνάψει δάνειο 72 μηνιαίων δόσεων. Κάθε δόση θα είναι περίπου 85€.

 

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Συγκέντρωση βασικών δικαιολογητικών, ενεργειακή επιθεώρηση & πολεοδομικός έλεγχος νομιμότητας.
 2. Έκδοση 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και προετοιμασία φακέλου προς υποβολή.
 3. Υποβολή αίτησης στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ
 4. Επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (ίδια κεφάλαια ή δανεισμός). Σε περίπτωση δανείου υποβολή αίτησης στην τράπεζα.
 5. Αναμονή έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής από το ΥΠΕΚΑ
 6. Πραγματοποίηση εργασιών.
 7. Έκδοση 2ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 8. Υποβολή δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση


αξιοπιστία, διαφάνεια!