CEMCON - GROUP OF COMPANIES
CEMCON - GROUP OF COMPANIES

Δ. Κουσκουρίδης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί

Η εταιρία Cemcon ανέπτυξε ένα ισχυρό και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών οι οποίοι σε συντονισμό με το έμπειρο προσωπικό της, αναλαμβάνουν την έκδοση κάθε άδειας που απαιτείται για την υλοποίηση των ενεργειακών – τεχνικών έργων που αναλαμβάνει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες είναι οι κάτωθι:

AwesomeImportantResponsive

Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου ενός κτιρίου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν, όπως:

Ηλεκτρολογικά Σχέδια

Με το ηλεκτρολογικό σχέδιο επιδιώκουμε δύο ξεχωριστούς στόχους. Ο πρώτος είναι να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τα κυκλώματα, μέσα από τα οποία κυκλοφορεί το ηλεκτρικό ρεύμα, για να αντιληφθούμε τα αποτελέσματα, που δημιουργεί κατά τη διαδρομή του. Ο δεύτερος είναι να τοποθετήσουμε τους αγωγούς και τα στοιχεία, που συνθέτουν την ηλεκτρική εγκατάσταση, αυτή τη φορά όπως είναι βολικότερο και με τον πιο σωστό τρόπο, ώστε να επιτύχουμε μικρότερο όγκο και μικρότερο κόστος κατασκευής.

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ.

cemcon_exoikonomo_2

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Στην Ελλάδα η νομιμοποίηση ακινήτων αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα. Μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλοί νόμοι που αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση ακινήτων. Σε ισχύ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο νόμος 4495/17, σύμφωνα με τον οποίο οι μεταβιβάσεις ακινήτων είναι πλέον υποχρεωτικό να συνοδεύονται από βεβαίωση μηχανικού στην οποία ο μηχανικός οφείλει να αναφέρει πως στο συγκεκριμένο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία δεν έχει δομηθεί ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ή έχει βεβαιωθεί ότι η αυθαιρεσία έχει τακτοποιηθεί στο παρελθόν.

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τις θέσεις και τις διαστάσεις των σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης της κατασκευής, τη μελέτη των συστημάτων θέρμανσης και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η κάθε ηλεκτρομηχανολογική μελέτη περιλαμβάνει κατόψεις και μονογραμμικά σχέδια με τη διάταξη των οδεύσεων και εγκαταστάσεων.

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (κτιρίων, Θέρμανσης, Κλιματισμού)

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα που αν εφαρμοστούν θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Άδειες δόμησης

Οι περιπτώσεις που απαιτείται άδεια δόμησης είναι οι εξής:

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτυπώνει τη μορφή της οικοδομής στον χώρο. Μαζί με τη στατική μελέτη και τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η εκπόνησή της είναι απαραίτητη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, και άρα για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Μία αρχιτεκτονική μελέτη για να είναι πλήρης, περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

Μελέτες φυσικού αερίου

Είναι η μελέτη για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και περιλαμβάνει:

aytokinhtodromos_aigaioy_cemcon_work

Η CEMCON αποτελεί την μετεξέλιξη της ατομικής επιχείρησης του ιδρυτή της Δημήτρη Κουσκουρίδη ενσωματώνοντας την μεγάλη εμπειρία σε ειδικών απαιτήσεων έργα.

Social Media
Contact

info@cemcon.gr
sales@cemcon.gr

+30 23510 39419

address
Κατερίνη

25η Μαρτίου 12,
Κατερίνη 60132

© Copyright 2022. Created by OBS-HELLAS - All Rights Reserved.