CEMCON - GROUP OF COMPANIES
CEMCON - GROUP OF COMPANIES

Δ. Κουσκουρίδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί

Η εταιρία Cemcon ανέπτυξε ένα ισχυρό και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών συνεργατών οι οποίοι σε συντονισμό με το έμπειρο προσωπικό της, αναλαμβάνουν την έκδοση κάθε άδειας που απαιτείται για την υλοποίηση των ενεργειακών – τεχνικών έργων που αναλαμβάνει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες είναι οι κάτωθι:

Ηλεκτρολογικά ΣχέδιαΗλεκτρονική Ταυτότητας Κτιρίου Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτεςΆδειες δόμησηςΑρχιτεκτονικά σχέδιαΜελέτες φυσικού αερίου

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου ενός κτιρίου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν, όπως:
Τα σχέδια κάτοψης.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Την οικοδομική άδεια.
Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
Τον πίνακα χιλιοστών.
Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Η διαδικασία δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φακέλου ενός κτιρίου που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που το αφορούν, όπως:
Τα σχέδια κάτοψης.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Την οικοδομική άδεια.
Τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
Τον πίνακα χιλιοστών.
Εκτός από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα καθώς και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Στην Ελλάδα η νομιμοποίηση ακινήτων αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα. Μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλοί νόμοι που αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση ακινήτων. Σε ισχύ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο νόμος 4495/17, σύμφωνα με τον οποίο οι μεταβιβάσεις ακινήτων είναι πλέον υποχρεωτικό να συνοδεύονται από βεβαίωση μηχανικού στην οποία ο μηχανικός οφείλει να αναφέρει πως στο συγκεκριμένο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία δεν έχει δομηθεί ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ή έχει βεβαιωθεί ότι η αυθαιρεσία έχει τακτοποιηθεί στο παρελθόν.

Οι περιπτώσεις που απαιτείται άδεια δόμησης είναι οι εξής:

Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας και να ελέγχονται περιοδικά, για την ασφαλή λειτουργίας τους.

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει και εκδώσει άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας για πληθώρα εγκαταστάσεων ανελκυστήρων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία.

H Cemcon group of companies αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης εργασιών Φ/Β πάρκων

Με το ηλεκτρολογικό σχέδιο επιδιώκουμε δύο ξεχωριστούς στόχους. Ο πρώτος είναι να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τα κυκλώματα, μέσα από τα οποία κυκλοφορεί το ηλεκτρικό ρεύμα, για να αντιληφθούμε τα αποτελέσματα, που δημιουργεί κατά τη διαδρομή του.
Ο δεύτερος είναι να τοποθετήσουμε τους αγωγούς και τα στοιχεία, που συνθέτουν την ηλεκτρική εγκατάσταση, αυτή τη φορά όπως είναι βολικότερο και με τον πιο σωστό τρόπο, ώστε να επιτύχουμε μικρότερο όγκο και μικρότερο κόστος κατασκευής.

Με το ηλεκτρολογικό σχέδιο επιδιώκουμε δύο ξεχωριστούς στόχους. Ο πρώτος είναι να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τα κυκλώματα, μέσα από τα οποία κυκλοφορεί το ηλεκτρικό ρεύμα, για να αντιληφθούμε τα αποτελέσματα, που δημιουργεί κατά τη διαδρομή του.
Ο δεύτερος είναι να τοποθετήσουμε τους αγωγούς και τα στοιχεία, που συνθέτουν την ηλεκτρική εγκατάσταση, αυτή τη φορά όπως είναι βολικότερο και με τον πιο σωστό τρόπο, ώστε να επιτύχουμε μικρότερο όγκο και μικρότερο κόστος κατασκευής.

Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν τις θέσεις και τις διαστάσεις των σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης της κατασκευής, τη μελέτη των συστημάτων θέρμανσης και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Η κάθε ηλεκτρομηχανολογική μελέτη περιλαμβάνει κατόψεις και μονογραμμικά σχέδια με τη διάταξη των οδεύσεων και εγκαταστάσεων.

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτυπώνει τη μορφή της οικοδομής στον χώρο. Μαζί με τη στατική μελέτη και τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η εκπόνησή της είναι απαραίτητη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, και άρα για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Μία αρχιτεκτονική μελέτη για να είναι πλήρης, περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής:

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την γραφειοκρατική διαδικασία και έκδοση πληθώρας αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων και φορτηγών για διάφορες ειδικότητες, όπως, πλυντήριο, βουλκανιζατέρ, βαφείο, πέδησης, κλπ.

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ.

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ονομάζεται η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ.

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα που αν εφαρμοστούν θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Είναι η μελέτη για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και περιλαμβάνει:

Η μελέτες πυρασφάλειας αποτελούν Σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας απαιτείται σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία στις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις:
Α. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας
Β. Σε περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας, όπου απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας

ΦΟΡΜΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Κλείστε τώρα ραντεβού

Ειμαστε ΔημιουργικοιΣυγχρονοιβραβευμένοι

Επικοινωνήστε μαζί μας!