CEMCON - GROUP OF COMPANIES
CEMCON - GROUP OF COMPANIES

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΕ

Net Metering

ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη

Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό έως 65% της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και έως 100% της δαπάνης του συστήματος αποθήκευσης.
Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» ισχύει για σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθμών από Αυτοπαραγωγούς με Ενεργειακό Συμψηφισμό εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φ/Β σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται), με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» είναι:

Τι είναι η ΑΠΕ;

ΕΙΔΗ ΑΠΕ

Ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) ονομάζεται εκείνη η μορφή ενέργειας η οποία δεν εξαντλείται στο απώτερο ορατό μέλλον της ανθρωπότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο Επιπλέον, μέσω της αυτοπαραγωγής ρεύματος, βοηθάμε σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.

Τι είναι το Net Metering;

cemcon3 (1)
cemcon3

Ο όρος Net Metering ή αλλιώς ενεργειακός συμψηφισμός, αναφέρεται σε ένα σύστημα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Αποτελείται κυρίως, από φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα στο ευρύτερο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στο Net Metering η παραχθείσα ενέργεια των φωτοβολταϊκών συμψηφίζετε με την καταναλωθείσα ενέργεια από τον πάροχο, και αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων. Επιπλέον, μέσω της αυτοπαραγωγής ρεύματος, βοηθάμε σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.

Πώς λειτουργεί όμως ο συμψηφισμός;

1
Όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η περίσσεια “αποθηκεύεται” (σχεδόν) δωρεάν στο δίκτυο ώστε να την πάρουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε.
2
Αν χρειαστούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια, τότε αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα.
3
Αν χρειαστούμε λιγότερη, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια “πιστώνεται” και μεταφέρεται για την επόμενη περίοδο (τετράμηνο όπως εκδίδονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας).
4
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστή διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός απόδοσης της επένδυσης.

Τι είναι η Αποθήκευση;

Η ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί με διάφορους τρόπους. Κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνουν την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες ή υπερπυκνωτές. Στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες εισάγεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης μονάδων αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές σε συστήματα αυτοπαραγωγής (Νet Μetering). Ο αυτοπαραγωγός μπορεί να είναι ένας ιδιώτης, μία επιχείρηση ή μία Ενεργειακή Κοινότητα. Η «επόμενη μέρα» για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, που σήμερα είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο, βρίσκεται στα συστήματα αποθήκευση ενέργειας.

ΦΟΡΜΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Κλείστε τώρα Ραντεβού

Ειμαστε ΔημιουργικοιΣυγχρονοιβραβευμένοι

Επικοινωνήστε μαζί μας!