CEMCON - GROUP OF COMPANIES
CEMCON - GROUP OF COMPANIES

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώντας: Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις» προσανατολισμένο στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με στόχο την μείωση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

Αντικείμενο του Προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ: ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μέσω του Προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού:

Σημειώνεται ότι στόχος του προγράμματος (του οποίου η τήρηση είναι αναγκαία) αποτελεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30%.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως τις 15 Απριλίου 2024 στις 18:00.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώντας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτούνται όλες οι επιχειρήσεις, μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ύψος ενίσχυσης

Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και το μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης ως ακολούθως με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

Μέγεθος επιχείρησης

Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ)

Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ)

Ένταση ενίσχυσης

Μικρή

10.000€

20.000€

50%

Μεσαία ή Μεγάλη

10.000€

25.000€

40%

ΦΟΡΜΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Κλείστε τώρα ραντεβού

BLOG

Τελευταία νέα!

10 Απριλίου, 2024
11 Ιανουαρίου, 2024
Ειμαστε ΔημιουργικοιΣυγχρονοιβραβευμένοι

Επικοινωνήστε μαζί μας!