CEMCON - GROUP OF COMPANIES
CEMCON - GROUP OF COMPANIES

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται το πολυθρύλητο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ” και η προκήρυξη του εκτιμάται να γίνει στις αρχές του Ιουνίου.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ και μέσα από τα κίνητρα που θα παρέχει εκτιμάται ότι θα επιδοτήσει 40.000 νοικοκυριά για τεχνικές και οικοδομικές εργασίες στις κατοικίες τους με στόχο την περιστολή ενεργειακών δαπανών.

Το πρόγραμμα θα “τρέχει” το ΕΤΕΑΝ και το ανώτατο ποσοστό επιδότησης θα φτάνει στο 70% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς όμως το χρηματοδοτούμενο ποσό να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ.

Στα κίνητρα που προβλέπονται συμπεριλαμβάνονται ο συνδυασμός επιχορήγησης και άτοκου δανείου, ενώ τα έξοδα που δεν επιδοτούνται ή δεν καλύπτονται από το δάνειο ο δικαιούχος μπορεί να τα χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια. Το τραπεζικό επιτόκιο το επιδοτεί εξολοκλήρου το ΕΤΕΑΝ.

Τα ποσοστά επιδότησης κινούνται κλιμακωτά με τα υψηλότερα να αντιστοιχούν στα χαμηλότερα εισοδήματα. Επίσης τα ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.

Οι δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιήσουν τα νοικοκυριά κατόπιν σχετικής υπόδειξης από τους ενεργειακούς επιθεωρητές είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά επιχορήγησης
Οι ομάδες των δικαιούχων έχουν χωριστεί σε επτά κατηγορίες ανάλογα με το εύρος των εισοδημάτων τους.

Σε κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί και ποσοστό επιδότησης.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν όσοι έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.000 καθώς και εκείνοι που δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 60%, το οποίο ανεβαίνει κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος, ωστόσο το ανώτατο ύψος ενίσχυσης φτάνει μέχρι το 70%.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αυτούς που δηλώνουν ατομικό εισόδημα από 10.001 έως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.001 έως 25.000 ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία το βασικό ποσοστό επιχορήγησης χαμηλώνει στο 50%, η προσαύξηση ανά προστατευόμενο μέλος παραμένει ίδια στο 5% με το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης να παραμένει στο 70%, όπως δηλαδή και στην πρώτη κατηγορία.

Η τρίτη κλίμακα των δικαιούχων αφορά τα νοικοκυριά που έχουν εύρος ατομικού εισοδήματος από 15.001 έως 20.000 ευρώ και με τις οικογένειες που εμφανίζουν έσοδα από 25.001 έως 30.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό ενίσχυσης χαμηλώνει κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο της δεύτερης κλίμακας και διαμορφώνεται στο 40%. Πάλι η ενίσχυση ανεβαίνει κατά 5% ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το μέγιστο ποσοστό επιδότησης είναι στο 70%.

Στην τέταρτη ομάδα βρίσκονται εκείνοι με ατομικό εισόδημα από 20.001έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό από 30.001 έως 35.000 ευρώ, και δικαιούνται ποσοστό επιχορήγησης 35%. Η προσαύξηση ανά παιδί είναι της τάξης του 5% και το ανώτατο ποσοστό είναι 70%.

Η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 25.001 έως 30.000 ευρώ και τις οικογένειες με εισόδημα από 35.001 έως 40.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης είναι 30%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών και το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης πια χαμηλώνει στο 50%.

Στην προτελευταία κλίμακα είναι όσοι έχουν ατομικό εισόδημα εύρους 30.001 έως 35.000 ευρώ και εκείνοι με οικογενειακό που κυμαίνεται από 40.001 έως 45.000 ευρώ. Τα νοικοκυριά δικαιούνται ποσοστό επιχορήγησης 25%. Αυτό ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί και το ανώτατο καταλήγει στο 50%.

Στην έβδομη κατηγορία το εύρος ατομικού εισοδήματος ξεκινά από 35.001 ευρώ και φτάνει έως τα 40.000 ευρώ, ενώ για το οικογενειακό κυμαίνεται από 45.001 έως τα 50.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι σε αυτήν την περίπτωση δεν δικαιούνται επιδότησης, αλλά μπορούν να συνάψουν τραπεζικό άτοκο δάνειο.

Το δάνειο
Το ανώτατο ύψος του δανείου διαφοροποιείται ανάλογα με την επιδότηση που παίρνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Δηλαδή, ουσιαστικά έρχεται να καλύψει τη διαφορά της ενίσχυσης μέχρι την τελική δαπάνη των εργασιών. Το δάνειο επίσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο όριο τις 25.000 ευρώ. Με πιο απλά λόγια ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ενίσχυση και με άτοκο δάνειο έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Τα κριτήρια και τα κίνητρα είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι». Στο πρώτο πρόγραμμα το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργασιών ήταν οι 15.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο δανείου που χορηγούταν ήταν τα 12.750 ευρώ, ενώ η χρήση του δανείου ήταν υποχρεωτική. Επίσης υπήρχαν τρεις εισοδηματικές κατηγορίες ωφελούμενων με επιχορήγηση 70%, 35% και 15%, αντίστοιχα.

 

Πηγή: https://www.b2green.gr

BLOG

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης..