CEMCON - GROUP OF COMPANIES
CEMCON - GROUP OF COMPANIES

Το Δεκέμβριο του 2022 προβλέπεται να προκηρυχθεί το «Εξοικονομώ 2022», με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων με γραπτή απάντηση του το ΥΠΕΝ, σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφορικά με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τα προγράμματα «Εξοικονομώ».

Με την απάντησή του το ΥΠΕΝ επιβεβαιώνει το B2Green, το οποίο, το Δεκέμβριο του 2021, είχε αποκαλύψει την επίσημη απόφαση ένταξης του «Εξοικονομώ 2022» στο Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με την οποία η έναρξη του κύκλου τοποθετείται χρονικά στο 4ο τρίμηνο του 2022, με ημερομηνία δημοσίευσης και υπογραφής της νομικής δέσμευσης εντός Δεκεμβρίου.

Η απάντηση στη Βουλή δόθηκε με αφορμή ερώτησης 42 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ζήτησαν λεπτομέρειες για τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τα φωτοβολταϊκά συστήματα στα Προγράμματα Εξοικονομώ.

Πέρα από τον προγραμματισμό έναρξης του κύκλου, το ΥΠΕΝ αποκάλυψε πως διερευνάται η επιλεξιμότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ενώ υπό εξέταση είναι και το εάν η κατανομή των πόρων θα γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απάντησης του Τομέα Ενέργειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, η οποία συντονίζει το πρόγραμμα για λογαριασμό του Υπουργείου:
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, και σε ό,τι αφορά σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, ενημερώνουμε ότι:

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022», εντάχθηκε προς χρηματοδότηση, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την υπ’ αριθμ. 159296 ΕΞ 2021 / 13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η  δημόσια  δαπάνη  του  έργου  ανέρχεται  σε  ποσό  ύψους 1.354.080.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτιστοποίηση του λειτουργικού ενεργειακού προφίλ των κτιρίων κατοικιών χρηματοδοτώντας ανακαινίσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. Συνίσταται στην παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες κτιρίων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια τα οποία υφίστανται νόμιμα και χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες), με στόχο την αναβάθμισή τους τουλάχιστον κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%, τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι». Τα κίνητρα του Προγράμματος διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα του ωφελούμενου και ορίζονται επιλέξιμες εισοδηματικές κατηγορίες, με το ποσοστό επιδότησης να κλιμακώνεται αυξανόμενο από την υψηλότερη στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία, με το μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης να αφορά στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Για το έτος 2021, προκηρύχθηκε ήδη το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 50.000 κατοικιών.

Για το έτος 2022, θα προκηρυχθεί αντίστοιχο πρόγραμμα, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών. Το πρόγραμμα προβλέπεται να προκηρυχθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Κατά το σχεδιασμό του νέου προγράμματος θα διερευνηθεί το εάν θα συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες παρεμβάσεις η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τους διαθέσιμους πόρους αλλά και το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης των σχετικών έργων.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υποστήριξη προετοιμασίας προγράμματος χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων Δήμων, για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Σταθμών, η παραγωγή ενέργειας των οποίων θα επιμερίζεται δωρεάν σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για αυτή την κατηγορία νοικοκυριών καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Όσον αφορά τα 450 εκ. € που θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά αφορούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις. Τμήμα του ποσού αυτού θα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τέλος, όσον αφορά την κατανομή των πόρων:

  1. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, έχει γίνει ήδη μία ανακατανομή σε ποσά που δεν δεσμεύθηκαν κατά την υποβολή αιτήσεων μονοκατοικιών / μεμονωμένων διαμερισμάτων. Συγκεκριμένα, ποσό ύψους 20 εκ. € ανακατανεμήθηκε αποκλειστικά στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας (ενεργειακά φτωχά και ευάλωτα νοικοκυριά), αυξάνοντας τους αρχικά διατιθέμενους πόρους για τον σκοπό αυτό, από τα 100 στα 120 εκ. €.
  2. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2022, η κατανομή των πόρων θα γίνει αφού προηγηθεί αξιολόγηση των στοιχείων του Εξοικονομώ 2021. Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής θα διερευνηθεί και το εάν η κατανομή θα γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

Ιωάννα Νίκου

Πηγή: NewsB2Green

BLOG

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης..